Rola i znaczenie produktów biobójczych

Produkty określane mianem biobójczych, są dziś pod szczególnym nadzorem Unii Europejskiej. Ich produkcja oraz wprowadzanie do powszechnego obrotu, podlega restrykcyjnym przepisom, które obowiązują i muszą być odpowiednio stosowane, gdyż środki te mają określone działanie nie tylko na zdrowie i życie człowieka, ale także wpływają na środowisko naturalne. Ic

Więcej

Owady coraz bardziej niebezpieczne - preparaty odstraszające coraz skuteczniejsze

Produkty z kategorii owadobójczej oraz repelentów, każdego roku cieszą się rosnącą popularnością. Często wystarczy tylko kilka cieplejszych dni, podczas których zaczynają pojawiać się owady, by odnotowano wzrost zainteresowania takimi produktami. Powszechnie określa się je mianem preparatów na komary, jednak zakres ich działania jest znacznie szerszy. Z

Więcej

Jak najlepiej rejestrować produkty biobójcze?

Obrót środkami, które określa się mianem biobójczych, podlega bardzo rygorystycznym przepisom. Dążąc do wprowadzenia na rynek i sprzedaży takich produktów, należy spełnić szereg wymagań, do których należy między innymi uzyskanie odpowiedniego pozwolenia, jak również dostosowanie się do wymagań wchodzących w zakres procedury rejestracyjn

Więcej

Kongres ocenił polską chemię - III edycja w Krakowie

Rodzima branża chemiczna cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród krajowych ekspertów, ale jest też obserwowana oraz analizowana przez tych pochodzących z innych państw. Potwierdzeniem tego faktu, jest obecność na spotkaniu organizowanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Krakowie, nie tylko przedstawicieli krajowego przemysłu, ale również liczne

Więcej